ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า

ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า

ทำที่คาดผม ประดิษฐ์จากเศษผ้าสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าตัดเป็นวงกลมเล็กๆ สามวง สำหรับทำดอกไม้
  2. ขดเศษผ้า ให้เป็นกลีบดอกไม้ ติดลงบนวงกลม ที่ตัดไว้
  3. ทำสามดอก
  4. ติดริบบิ้นลงบนที่คาดผม
  5. นำดอกไม้ที่นำเสร็จแล้วมาติดเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งของที่คาดผม
  6. ติดแผ่นกลม ตรงด้านหลังดอกไม้อีกชั้น ติดกาวให้แน่น

นำไปสวมใส่เป็นเครื่องประดับสวยๆค่ะ

ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 0
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 7
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 1
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 4
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 15
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 13
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 6
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 17
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 3
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 12
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 2
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 11
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 9
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 5
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 14
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 16
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 10
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 18
ที่คาดผมลายดอกไม้ประดิษฐ์ทำเอง จากเศษผ้า 8