สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab

สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab

สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  2. พับครึ่ง
  3. พับขอบกระดาษทั้ง 2 ด้าน
  4. เย็บรอยพับให้เรียบร้อย
  5. เย็บขอบถุงผ้า
  6. พลิกด้านในออกด้านนอก
  7. ร้อยริบบิ้นสีสวย ตรงรูด้านบน (จากนั้นนำไปตกแต่งทำลายสวยๆ ตามต้องการ)

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ตามต้องการค่ะ

สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 0
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 7
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 1
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 4
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 15
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 13
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 6
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 17
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 3
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 12
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 2
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 11
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 9
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 5
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 14
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 16
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 10
สอนทำถุง จากกระดาษ Smart-Fab 8