ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย

ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย

เครื่องประดับ สร้อยแขนต่างหู ทำเองลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำจี้ลายสวย แบบมี 2 ห่วง บนล่าง มาเชื่อมติดกัน พร้อมติดตะขอเกี่ยวปลายด้านใดด้านหนึ่ง
  2. ตกแต่งระหว่างห่วงเชื่อมด้วย จี้ลายน่ารัก เช่น นกฮูก
  3. นำลวด ประดับเม็ดมุก ห้อยนกฮูกตรงปลาย นำไปคล้องติดกับต่างหู สำเร็จรูป

สังเกตไอเดียการทำ จากรูปด้านล่างนะ ลองทำกันค่ะ

ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 0
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 7
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 20
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 1
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 4
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 15
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 13
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 6
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 17
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 3
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 12
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 2
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 19
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 11
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 9
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 5
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 14
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 16
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 10
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 18
ไอเดียทำเครื่องประดับ ต่างหู สร้อยข้อมือ ลายสวย 8