พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง

พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง

พวงกุญแจ ทำจากฝากระป๋องเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แกะฝาออกจากกระป๋องขนม
  2. เจาะรูด้วยตะปู
  3. ทำรูให้เรียบ
  4. นำไปวางเป็นแบบที่แผ่นโฟมพลาสติก ตัดตามรอย
  5. เจาะรู ตกแต่งแผ่นโฟมให้สวยงาม
  6. เขียนชื่อประดับสวยๆ ตามต้องการ
  7. ใส่ห่วงพวงกุญแจ

นำไปห้อยกระเป๋า หรือทำเป็นของขวัญให้เพ่ือนๆได้นะ

พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 0
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 7
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 1
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 4
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 13
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 6
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 3
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 12
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 2
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 11
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 9
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 5
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 14
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 10
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง 8