วิธีทำกล่องเก็บการ์ด

วิธีทำกล่องเก็บการ์ด
อุปกรณ์ กระดาษแข็งเล็กน้อย สำหรับทำกล่องด้านนอก, กรรไกร, กาว,... วิธีทำ
  1. เตรียมกระดาษสำหรับ ทำกล่อง
  2. จากนั้นนำกระดาษหลายๆแผ่น มาซ้อนทับกัน ทำหลายๆชั้น
  3. จากนั้นนำมาติดในกล่อง ทำฝาปิดให้เรียบร้อย
คลิปสอนทำที่เก็บการ์ด
วิธีทำกล่องเก็บการ์ด 0
วิธีทำกล่องเก็บการ์ด 1
วิธีทำกล่องเก็บการ์ด 2