คลิปสอนตัดเสื้อ ทำเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เล็กลง

คลิปสอนตัดเสื้อ ทำเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เล็กลง
อุปกรณ์ เสื้อยืดตัวใหญ่, เสื้อตัวเล็ก, กรรไกร วิธีทำ
  1. นำเสื้อตัวเล็ก มาเทียบกับเสื้อตัวที่ใหญ่กว่า แล้วตัด ให้ใหญ่กว่าตัวที่เป็นแบบ
  2. จากนั้นนำไปเย็บขอบ ตัดเศษผ้าที่เพื่อทำแขน นำแขนมาเย็บต่อ กับตัวเสื้อที่ตัดไว้
  3. จากนั้นวาดลาย ตัดลาย ตามที่วาดไว้  ผูกเข้าด้วยกัน ให้แน่น
คลิปสอนตัดเสื้อ
คลิปสอนตัดเสื้อ ทำเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เล็กลง 0
คลิปสอนตัดเสื้อ ทำเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เล็กลง 1
คลิปสอนตัดเสื้อ ทำเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เล็กลง 2
คลิปสอนตัดเสื้อ ทำเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เล็กลง 3
คลิปสอนตัดเสื้อ ทำเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เล็กลง 4
คลิปสอนตัดเสื้อ ทำเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เล็กลง 5