สอนทำกระโปรงสั้น

สอนทำกระโปรงสั้น
อุปกรณ์ จักรเย็บผ้า, ผ้าทำกระโปรง, กรรไกร, หมุดปักผ้า, ยางยืด วิธีทำ
  1. นำผ้าที่จะมาทำกระโปรงวัดทำกระโปรงให้พอดีตัว
  2. จากนั้นพับครึ่งกระโปรง ใส่ยางยืด ใช้เศษผ้าที่เหลือทำขอบกระโปรง
  3. ทำเข็มขัดเส้นเล็กๆ จากเศษผ้าที่เหลือ เอาไว้ผูกรอบเอว
คลิปสอนทำกระโปรง
สอนทำกระโปรงสั้น 0