สอนทำกระโปรงสั้น จากกระโปรงยาวตัวเก่า

สอนทำกระโปรงสั้น จากกระโปรงยาวตัวเก่า
อุปกรณ์ กระโปรงยาวตัวเก่าที่ไม่ใช้แล้ว, กรรไกร, จักรเย็บผ้า, หมุดปักผ้า วิธีทำ
  1. นำกระโปรตัวเก่า มาตัดออกตามความยาวที่ต้องการ
  2. เย็บปลายให้เข้าที่
  3. หาเข็มขัดผ้าสวยๆ มาพาดกับกระโปรง ยึดติดด้วยจักรเย็บผ้า
คลิปสอนทำกระโปรงสั้น
สอนทำกระโปรงสั้น จากกระโปรงยาวตัวเก่า 0