คลิปสอนทำหมวก เล็กๆสีดำ

คลิปสอนทำหมวก เล็กๆสีดำ
อุปกรณ์ กระดาษสีดำ สีขาว, กรรไกร, ดินสอ, กาว วิธีทำ
  1. ตัดกระดาษสีดำ ขาว เป็นรูปวงกลม และรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า แนวยาว รอบวงกลม พอดี
  2. ติดกาวทั้ง 2 ชิ้น เข้าด้วยกัน
  3. เจาะรู วงกลม ให้เป็นรูปวงกลมเล็กๆ อยู่ด้านใน เพื่อใช้เป็นฐานหมวก
  4. ติดให้เรียบร้อย
  5. หาของตกแต่งขอบหมวก ให้สวยงาม
คลิปสอนทำหมวก ใบเล็กๆ
คลิปสอนทำหมวก เล็กๆสีดำ 0