ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม

ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม

ห่อของขวัญสวยๆ จากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษวงกลม 4 แผ่น
  2. นำมาเรียงซ้อนกัน ติดกาวให้แน่น (สังเกตจากคลิปวีดีโอ)
  3. ใส่ของด้านใน
  4. ผูกริบบิ้นให้สวยงาม

นำไปเป็นของขวัญเก๋ๆ

คลิปวีดีโอ

ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม 0
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม 7
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม 1
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม 4
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม 6
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม 3
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม 2
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม 9
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม 5
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม 10
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ทำจากกระดาษวงกลม 8