ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ด้วยกระดาษสีสดใส

ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ด้วยกระดาษสีสดใส

ไอเดียห่อกล่องของขวัญสวยๆ จากกระดาษย่นสีสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ห่อกล่องขวองขวัญด้วยกระดาษสี
  2. ตัดกระดาษย่นเป็นริ้วๆ นำไปติดกับกล่องของขวัญ
  3. ทำพู่ ทำดอกไม้ ติดประดับกล่องของขวัญ (สังเกตไอเดียการติด จากรูปด้านล่าง)

นำไปมอบเป็นของขวัญ ไอเดียเก๋ๆ

ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ด้วยกระดาษสีสดใส 0
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ด้วยกระดาษสีสดใส 1
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ด้วยกระดาษสีสดใส 2
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ด้วยกระดาษสีสดใส 3
ห่อกล่องของขวัญสวยๆ ด้วยกระดาษสีสดใส 4