สอนตกแต่งที่คาดผม ลายดอกไม้สวยๆ

สอนตกแต่งที่คาดผม ลายดอกไม้สวยๆ
อุปกรณ์ ที่คาดผม 1 อัน, ริบบิ้น, ของตกแต่งน่ารักๆ, คีม, กรรไกร, กาว, เส้นลวด วิธีทำ
  1. เตรียมของที่ต้องการใช้ให้พร้อม
  2. จากนั้น เตรียมเส้นลวดเล็กๆไว้
  3. ใช้กาวติดที่คาดผม จากนั้น พันด้วยริบบิ้น
  4. จากนั้น นำเส้นลวดที่เตรียมไว้ มาร้อยของน่ารักๆ สำหรับตกแต่งที่คาดผม
คลิปสอนตกแต่งที่คาดผม
สอนตกแต่งที่คาดผม ลายดอกไม้สวยๆ 0