รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ

รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ

ตกแต่งรองเท้ารัดส้นสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำพู่ที่เป็นหนัง วัดขนาด ตัด ติดลงไปหน้ารองเท้ารัดส้น
  2. นำปอมๆเม็ดเล็กๆ มาติดกับเชือกหนังที่เตรียมไว้
  3. นำไปตกแต่ง ประดับข้อเท้า รองเท้ารัดส้น

นำไปใส่สวยๆ ไม่ซ้ำใครค่ะ

รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ 0
รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ 7
รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ 1
รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ 4
รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ 6
รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ 3
รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ 2
รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ 9
รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ 5
รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ 10
รองเท้าคู่สวย นำมาตกแต่ง ประดับปอมๆ 8