สอนทำที่ร้อยตุ้งติ้ง ที่ห้อยกระเป๋า

สอนทำที่ร้อยตุ้งติ้ง ที่ห้อยกระเป๋า
อุปกรณ์ เชือก, เครื่องประดับน่ารักๆ สำหรับร้อย, ตะขอสำหรับยึดติดกระเป๋า, กรรไกร วิธีทำ
  1. แบ่งเชือกเป็น 2 ด้าน ร้อยติดด้วยตะขอ
  2. ปลายเชือกที่เหลืออยู่ นำมาร้อยกับเครื่องประดับ น่ารักๆ ที่ต้องการ
  3. ร้อยจนเสร็จ จากนั้นตัดแต่งให้เรียบร้อย
คลิปสอน ทำเครื่องประดับกระเป๋า น่ารักๆ
สอนทำที่ร้อยตุ้งติ้ง ที่ห้อยกระเป๋า 0