ที่ปั้มลูกโป่งน้ำ จากขวดปั้มเก่าๆ

ที่ปั้มลูกโป่งน้ำ จากขวดปั้มเก่าๆ

ทำของเล่น จากขวดปั้มเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ล้างขวดปั้มเก่าๆให้สะอาด
  2. ใส่น้ำลงไปในขวด
  3. นำปากลูกโป่ง รัดที่หัวปั้ม
  4. กดน้ำออก ใส่ลูกโป่ง
  5. รัดปากลูกโป่ง ให้แน่น

ทำหลายๆลูก เก็บไว้เล่นงานปาร์ตี้

ที่ปั้มลูกโป่งน้ำ จากขวดปั้มเก่าๆ 0
ที่ปั้มลูกโป่งน้ำ จากขวดปั้มเก่าๆ 1
ที่ปั้มลูกโป่งน้ำ จากขวดปั้มเก่าๆ 2
ที่ปั้มลูกโป่งน้ำ จากขวดปั้มเก่าๆ 3