โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ

โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ

โคมไฟประดับบ้านสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดครึ่งกระดาษ A4
  2. พับครึ่งกระดาษ
  3. วัดจากขอบกระดาษลงมาประมาณ 1 ซม. ตกแต่งขอบโคมไฟสวยๆ ตามชอบ
  4. จากนั้น วัดกระดาษที่เหลือ ตัดตามช่อง ช่องละ 1 ซม. สังเกตจากคลิปวีดีโอ
  5. คลี่กระดาษที่ตัดเสร็จแล้วออกจากกัน
  6. ติดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน
  7. ติดหูโคมไฟสวยๆ ด้วยกระดาษที่เตรียมไว้

นำไปประดับบ้าน สวยๆ (ใส่หลอดไฟประดับด้านใน)

คลิปวีดีโอ

โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ 0
โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ 7
โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ 1
โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ 4
โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ 6
โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ 3
โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ 2
โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ 9
โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ 5
โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ 10
โคมไฟ ทำจากกระดาษ ประดับบ้าน สวยๆ 8