ตกแต่งถาด กระถาง ลายจุด

ตกแต่งถาด กระถาง ลายจุด

ไอเดียตกแต่ง ถาด กระถาง ลายจุด

อุปกรณ์

วิธีทำ (ตกแต่งถาด)

  1. วัดขนาดความกว้าง ความยาว ก่อนติดจุด
  2. ติดจุดสีๆ ตามความยาวที่วัดไว้
  3. ติดเสร็จ ติดกาวทับด้านหน้าอีกชั้น รอจนกาวแห้ง

วิธีทำ (ตกแต่งกระถาง)

ตกแต่งกระถาง แนวตั้ง บนลงล่าง ติดให้สวยงาม

ตกแต่งถาด กระถาง ลายจุด 0
ตกแต่งถาด กระถาง ลายจุด 1
ตกแต่งถาด กระถาง ลายจุด 2
ตกแต่งถาด กระถาง ลายจุด 3
ตกแต่งถาด กระถาง ลายจุด 4
ตกแต่งถาด กระถาง ลายจุด 5
ตกแต่งถาด กระถาง ลายจุด 6