โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี

โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี

ทำของตกแต่งบ้าน โคมไฟเก่า นำมาใช้ใหม่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำโคมไฟเก่า แกะกระดาษที่ไม่ใช้ออก
  2. นำผ้าสีสวย ห่อทับ ติดกาวให้แน่น ยึดด้วยที่หนีบกระดาษ
  3. นำเชือก ตกแต่งประดับปลายโคมไฟ ม้วนซ้อนหลายๆชั้น ให้สวยงาม
  4. ทาสีโคนโคมไฟ สีเดียว หรือสีคล้ายๆกับผ้าห่อโคมไฟ

นำไปวางสวยๆ ตามมุมห้องค่ะ

โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 0
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 7
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 1
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 4
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 15
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 13
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 6
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 3
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 12
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 2
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 11
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 9
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 5
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 14
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 10
โคมไฟเก่าๆ นำมาห่อผ้า ทาสี 8