ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ

ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ

ไอเดียตกแต่งโคมไฟประดับบ้านสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับเศษผ้าสีสวย ขนาด 3x3 นิ้ว ตัดให้เป็นวงกลม ตัดด้านข้าง จากด้านนอกเข้าตรงจุดกึ่งกลางวงกลม
  2. ติดกาว พับด้านข้างเข้ามา นำไปติดกับกระดาษแข็งวงกลม ทำเป็นกลีบดอก ทำให้รอบวงกลมกระดาษที่ตัดไว้
  3. ทำกลีบดอก 3 ชั้น ติดเม็ดคริสตัลตรงกลางสวยๆ
  4. นำผ้าสีเดียวกัน ติดล้อมรอบ ที่ครอบโคมไฟ จากนั้นนำดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำเสร็จแล้ว มาติดทับลงไป

นำโคมไฟที่ได้ ไปตกแต่งมุมห้อง สวยๆค่ะ

ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 0
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 7
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 1
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 4
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 13
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 6
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 3
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 12
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 2
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 11
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 9
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 5
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 14
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 10
ดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตกแต่งโคมไฟ 8