ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น

ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น

ดอกไม้สวยๆ ทำจากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษย่นสีขาวเป็นกลีบบดอกไม้ ขนาดประมาณ 5 x 2 นิ้ว
 2. จากนั้นตัดขอบด้านบน ด้านล่าง (สังเกตจากรูป)
 3. คลี่กระดาษ
 4. ตัดเตรียมไว้ประมาณ 10 กลีบ
 5. ตัดก้านดอก พันด้วยเทปพันก้านดอกไม้ สีเขียว
 6. ตัดกระดาษวงกลม ด้ายกระดาษแข็ง ขนาดประมาณ 3 นิ้ว
 7. เสียบตรงกลางกระดาษแข็งด้วยลวด ที่พันก้านเสร็จ จากข้อ 5
 8. ติดกลีบดอกให้สวยงาม
 9. ตัดกระดาษว่าวสีดำ ทำเป็นเกสรตรงกลาง
 10. นำมาติดตรงกลางดอกไม้ ที่ทำเสร็จ จากข้อ 8
 11. ทำหลายๆดอก นำไปตกแต่งแจกันสวยๆ

ลองทำตามไอเดีย ที่นำมาฝากนะคะ

ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 0
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 7
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 1
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 4
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 15
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 13
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 6
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 3
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 12
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 2
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 11
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 9
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 5
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 14
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 16
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 10
ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษย่น 8