โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า

โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า

สอนตกแต่ง ประดิษฐ์ของประดับบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าสีขาว เย็บตรงกลาง ด้วยจักรเย็บผ้า จากนั้น ดึงให้ผ้า งอๆ สามารถนำมาจัดเป็นรูปดอกไม้ได้
  2. นำไปเย็บติดกับโคมไฟ
  3. ประดับให้รอบโคมไฟ

นำไปประดับบ้านสวยๆ

โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 0
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 7
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 1
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 4
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 13
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 6
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 3
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 12
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 2
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 11
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 9
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 5
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 14
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 10
โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ด้วยผ้า 8