สอนพับต้นคริส์ตมาส

สอนพับต้นคริส์ตมาส
อุปกรณ์ วิธีทำ
  1. พับกระดาษตามแนวทแยง ทั้ง 2 ด้าน แล้วดันกระดาษ ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม(สังเกตจากคลิป)
  2. พับจากล่างขึ้นบนตามมุมต่างๆ ทั้ง4 มุม
  3. พับด้านบนลงระหว่างแฉก ทำให้ครบทั้ง 4 มุม
  4. พับให้ครบจากกระดาษทั้ง 3 ขนาด เพื่อเรียงซ้อนกันเป็นต้นคริส์ตมาส
  5. พับกระดาษสีน้ำตาลสำหรับทำเป็นลำต้น พับทบลงมา พับแนวทแยง พับจากหัวลงมาให้เป็นทรงแหลม สอดด้านล่างที่แหลมออกมาเข้าด้านใน จะได้ลำต้นทรงสามเหลี่ยม
  6. นำใบสีเขียวที่พับเสร็จแล้ว มาซ้อนต่อกัน จากใหญ่ไปเล็ก จะได้ต้นคริส์ตมาสสวยๆ 1 ต้น
คลิปสอนทำต้นคริส์ตมาส
สอนพับต้นคริส์ตมาส 0
สอนพับต้นคริส์ตมาส 1
สอนพับต้นคริส์ตมาส 2
สอนพับต้นคริส์ตมาส 3