คลิปสอนทำสร้อยข้อมือ แบบลูกปัด

คลิปสอนทำสร้อยข้อมือ แบบลูกปัด
อุปกรณ์ ลูกปัด, เส้นเอ็นสำหรับร้อย, คีม, กรรไกร วิธีทำ
  1. เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ให้พร้อม
  2. จากนั้น ตัดเส้นเอ็น ให้มีความยาวพอดี
  3. ร้อยลูกปัด สลับสีให้สวยงาม เต็ม พอดีรอบแขน
  4. นำ ส่วนปลายทั้ง 2 มารวมกัน ด้วยตัวล็อค ใช้คีม ล็อคให้แน่น ตัดส่วนปลายที่เหลือออกด้วยกรรไกร
คลิปสอนทำสร้อย ข้อมือ แบบลูกปัด
คลิปสอนทำสร้อยข้อมือ แบบลูกปัด 0