หมวกปีกกว้าง ปั้มลายจุด

หมวกปีกกว้าง ปั้มลายจุด

หมวกปีกกว้าง ตกแต่งลายจุด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำพู่กันโฟม จุ่มสีสวย
  2. จากนั้นนำมาปั้มลงบนหมวก เว้นระยะห่างให้สวยงาม
  3. ทำลายจุดรอบหมวก
  4. รอสีแห้ง

นำไปใส่สวยๆ

หมวกปีกกว้าง ปั้มลายจุด 0
หมวกปีกกว้าง ปั้มลายจุด 1
หมวกปีกกว้าง ปั้มลายจุด 2
หมวกปีกกว้าง ปั้มลายจุด 3
หมวกปีกกว้าง ปั้มลายจุด 4