ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ

ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ

สอนทำกล่องใส่หวี จากกระป๋องเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระป๋องอาหารมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. เจาะรูทั้งด้านบนและด้านล่าง
  3. นำกระดาษสีสวยๆมาประดับตกแต่งตรงด้านนอกกระป๋อง
  4. นำไปติดกาว ติดสก็อตเทป ตรงขอบประตูตู้เสื้อผ้า สำหรับใส่หวีแปรง

กระป๋องเก่าๆนำมาตกแต่ง แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ได้ด้วยนะคะ ลองทำดูค่ะ

ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ 0
ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ 7
ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ 1
ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ 4
ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ 6
ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ 3
ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ 2
ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ 9
ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ 5
ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ 10
ทำที่ใส่หวี จากกระป๋องอาหารเก่าๆ 8