สอนทำต่างหูแบบวงกลม ตกแต่งด้วยหินสี

สอนทำต่างหูแบบวงกลม ตกแต่งด้วยหินสี
อุปกรณ์ คีม, ลวด, หินสีสวยๆ, ฝาขวด วิธีทำ
  1. ดัดลวดให้เป็นรูปวงกลม โดยใช้วิธีพันรอบฝาขวด
  2. จากนั้นดัดลวด ให้เป็นรูปตะขอ ร้อยหินสี หรือของน่ารักๆ สำหรับร้อย ที่ตรียมไว้ ดัดลวดปิดอีกข้างหนึ่ง
  3. จากนั้น นำไปร้อยกับตะขอ สำหรับใส่ต่างหู
คลิปสอนทำต่างหู
สอนทำต่างหูแบบวงกลม ตกแต่งด้วยหินสี 0
สอนทำต่างหูแบบวงกลม ตกแต่งด้วยหินสี 1
สอนทำต่างหูแบบวงกลม ตกแต่งด้วยหินสี 2
สอนทำต่างหูแบบวงกลม ตกแต่งด้วยหินสี 3
สอนทำต่างหูแบบวงกลม ตกแต่งด้วยหินสี 4