สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า

สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า

สอนทำที่รองของ ที่รองเทียน จากผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าทรงใบไม้ หลายๆใบ หลายๆสี
  2. นำไปเย็บ เป็นลายใบไม้
  3. จากนั้นนำมาเย็บต่อๆกัน เป็นกองไม้กองใหญ่

ลองทำกันค่ะ

สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า 0
สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า 7
สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า 1
สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า 4
สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า 6
สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า 3
สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า 2
สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า 9
สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า 5
สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า 10
สอนทำที่รองเทียนไข ที่รองจาน จากผ้า 8