ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป

ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป

ทำที่แขวนต่างหูจากกรอบรูปและแผ่นพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกรอบรูปที่ไม่ใช้แล้ว มาแกะรูปออก จากนั้นใช้แผ่นพลาสติกใส่ทับลงไป
  2. จากนั้นนำที่ตั้งกรอบรูปมาใส่ทับเหมือนเดิม
  3. นำต่างหูมาแขวน สวยๆ ตามรูแผ่นพลาสติกที่ใส่ลงไป

คลิปสอนทำที่แขวนต่างหู

ลองทำตามแบบที่แนะนำนะคะ ง่ายๆ และหาต่างหูคู่สวยมาใส่ แบบง่ายๆด้วยค่ะ

ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป 0
ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป 7
ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป 1
ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป 4
ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป 6
ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป 3
ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป 2
ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป 9
ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป 5
ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป 10
ทำที่ใส่ต่างหู จากแผ่นพลาสติกและกรอบรูป 8