นาฬิกาติดผนัง ทำจากเม็ดบีท รีดร้อน

นาฬิกาติดผนัง ทำจากเม็ดบีท รีดร้อน

ของขวัญ ของประดับบ้าน สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เสียบเม็ดบีทเป็นตารางสี่เหลี่ยม รอบๆแผ่นพลาสติก ทำลายสวยๆ ตามต้องการ
  2. วางกระดาษทับด้านบน รีดด้วยเตารีด
  3. เหลือตรงกลางไว้ สำหรับติดอุปกรณ์นาฬิกา
  4. ติดกาวซ้ำตามมุม กันหลุด
  5. ติดรูที่เหลือให้สวยงาม

นำไปประดับบ้านสวยๆ

นาฬิกาติดผนัง ทำจากเม็ดบีท รีดร้อน 0
นาฬิกาติดผนัง ทำจากเม็ดบีท รีดร้อน 1
นาฬิกาติดผนัง ทำจากเม็ดบีท รีดร้อน 2
นาฬิกาติดผนัง ทำจากเม็ดบีท รีดร้อน 3
นาฬิกาติดผนัง ทำจากเม็ดบีท รีดร้อน 4
นาฬิกาติดผนัง ทำจากเม็ดบีท รีดร้อน 5
นาฬิกาติดผนัง ทำจากเม็ดบีท รีดร้อน 6
นาฬิกาติดผนัง ทำจากเม็ดบีท รีดร้อน 7
นาฬิกาติดผนัง ทำจากเม็ดบีท รีดร้อน 8