สัตว์น่ารัก ทำจากจุกคอร์ก ระบายสีสด

สัตว์น่ารัก ทำจากจุกคอร์ก ระบายสีสด
สัตว์น่ารัก ทำจากจุกคอร์ก ระบายสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทาสีจุกคอร์ก ด้วยสีน้ำ ทาสีให้สีเหลมือนกับสัตว์ ที่ต้องการทำ
  2. ทิ้งไว้ให้แห้ง
  3. นำมาเชื่อมต่อกัน ส่วนตัวสัตว์ให้จุกคอร์กวางด้านล่าง หัวสัตว์ด้านบนวางจุกคอร์กแบบเอียง เชื่อมติดกันด้วยกาว
  4. วาดหน้าตาสัตว์ ตกแต่งหูสัตว์ด้วยผ้าสักกะหลาด
  5. พันหางสัตว์ ด้านล่างจุกคอร์ก ตกแต่งให้สวยงาม
นำไปประดับสวยๆค่ะ  
สัตว์น่ารัก ทำจากจุกคอร์ก ระบายสีสด 0
สัตว์น่ารัก ทำจากจุกคอร์ก ระบายสีสด 1
สัตว์น่ารัก ทำจากจุกคอร์ก ระบายสีสด 2
สัตว์น่ารัก ทำจากจุกคอร์ก ระบายสีสด 3
สัตว์น่ารัก ทำจากจุกคอร์ก ระบายสีสด 4
สัตว์น่ารัก ทำจากจุกคอร์ก ระบายสีสด 5
สัตว์น่ารัก ทำจากจุกคอร์ก ระบายสีสด 6