ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี

ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี

ตกแต่งถาดอาหาร ด้วยสก็อตเทป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำไม้บรรทัดวัดขนาด ถาดอาหาร
  2. ตัดกระดาษ ทำเป็นแถบ สั้นยาว ตามต้องการ
  3. จากนั้นนำสก็อตเทป ติดบนแถบกาว ที่ตัดขนาดเสร็จแล้ว
  4. นำไปติด ลงบนถาดอาหาร

ลองทำกันค่ะ

ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี 0
ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี 7
ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี 1
ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี 4
ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี 6
ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี 3
ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี 2
ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี 9
ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี 5
ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี 10
ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี 8