ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวน

ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวน

สวนสวยด้วยท่อนไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ขุดด้านในท่อนไม้ออกด้วยขวาน
  2. ใส่ดิน ใส่ดอกไม้ลงไป

นำไปประดับบ้าน ประดับสวนสวยๆ

ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวน 0
ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวน 1
ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวน 2
ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวน 3
ท่อนไม้ประดับดอกไม้ สีสด ตกแต่งสวน 4