ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร

ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร

สอนทำตะกร้าจากกระดาษนิตยสาร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษนิตยสารมาม้วนให้เป็นรูปก้นหอย (ก่อนม้วนพับเป็นชิ้นเล็กๆ) ทากาวให้เรียบร้อย
  2. ขนาดก้นตะกร้า ให้ม้วนใหญ่พอประมาณ (แบบไม่ล้ม)
  3. จากนั้นนำกระดาษนิตยสาร มาพับ พันรอบขวดเล็กๆ ติดกาวให้เรียบร้อย
  4. นำมาติดกับก้นตะกร้าที่เตรียมไว้
  5. เรียงกระดาษที่ม้วนไว้เป็นชั้นๆ ซ้อนขึ้นไปเป็นตะกร้ากระดาษสวยๆ

นำไปใส่ของทิ้งเล็กๆน้อยๆ ประดับบ้าน หรือประดับโต๊ะทำงาน

คลิปสอนทำตะกร้ากระดาษนิตยสาร

ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร 0
ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร 7
ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร 1
ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร 4
ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร 6
ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร 3
ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร 2
ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร 9
ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร 5
ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร 8