สอนทำดอกไม้จากซิป

สอนทำดอกไม้จากซิป
ซิปที่ไม่ใช้แล้ว มาแยกออกจากกัน ใช้ประมาณ 2 สี อุปกรณ์ ซิป, กาว, กรรไกร, กระดาษตัดเป็นรูปวงกลม วิธีทำ
  1. แยกซิปออกจากกัน  จากนั้นตัดซิปให้มีขนาดใกล้เคียงกัน สีแรก ยาวกว่าสีที่ 2 เล็กน้อย
  2. ประกบซิปเข้าด้วยกัน สีฟ้าอยู่ด้านใน สีส้มอยู่ด้านนอก เตรียมไว้เป็นกลีบดอก
  3. จากนั้น ใช้สีส้มทำแกนกลาง เป็นเกสรดอกไม้
  4. นำกลีบดอกที่ทำไว้จากข้อ 2 มาประกบกับเกสรดอกจากข้อ 3 ด้วยกาวยิง
คลิปสอนทำดอกไม้ ลองทำตามวิธีที่นำมาฝากกันนะคะ ไม่ยากเลยค่ะ
สอนทำดอกไม้จากซิป 0