วิธีพับ เรือกระดาษ

วิธีพับ เรือกระดาษ
เรือกระดาษลอยน้ำสำหรับเด็กๆ อุปกรณ์ กระดาษ A4 1 แผ่น วิธีพับ
  1. พับครึ่งกระดาษ จากด้านล่างขึ้นบน พับอีกครั้ง จากซ้ายไปขวา
  2. คลี่ออก พับด้านบนลงมาให้เป็นทรงแหลม ทำทั้ง 2 ข้าง
  3. พับด้านล่างขึ้น พลิกอีกด้าน เก็บมุมทั้ง 4 มุมให้เรียบร้อย
  4. จากนั้นพับปลายที่เหลือขึ้น
  5. คลี่ด้านล่างออก พับสลับแนว คลี่ด้านล่าง พับทบขึ้นด้านบน ทำทั้ง 2 ด้าน
  6. คลี่ด้านล่างอีกครั้ง ดึงปลายด้านบนออก จะได้เรือสวยๆ 1 ลำ
คลิปสอนพับเรือกระดาษ ลองพับดูค่ะ
วิธีพับ เรือกระดาษ 0
วิธีพับ เรือกระดาษ 1
วิธีพับ เรือกระดาษ 2
วิธีพับ เรือกระดาษ 3
วิธีพับ เรือกระดาษ 4