กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk

กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk

ไอเดียตกแต่งกระถางดอกไม้ จากแผ่น Floppy Disk

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแผ่น Floppy Disk มาต่อกันให้เป็น สี่เหลี่ยม
  2. ปิดก้นกระถางด้วยแผ่น Floppy Disk
  3. รอกาวแห้ง
  4. นำต้นไม้ต้นเล็กๆ พร้อมดิน ใส่ลงไปในกระถาง Floppy Disk ที่ทำเสร็จแล้ว

นำไปตกแต่งตามที่ต่างๆในบ้าน ตามต้องการค่ะ

กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 0
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 7
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 1
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 4
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 6
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 3
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 12
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 2
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 11
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 9
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 5
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 10
กระถางดอกไม้ ทำจากแผ่น Floppy Disk 8