ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย

ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย

สอนตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำปลอกหุ้มมือถือ มาตกแต่งลวดลายด้านหลังตามต้องการ
  2. เช่น ตกแต่งลายดอยลี่ หากระดาษดอยลี่ ตัดขอบ นำขอบที่ได้มาติดกับปลอกหุ้มมือถือที่เตรียมไว้
  3. ลายบอกทาง ตัดกระดาษให้เป็นลาย บอกทางตามต้องการ แล้วติดลงไปบนปลอกหุ้มมือถือ

มีหลากลายให้เลือกทำ ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย 0
ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย 7
ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย 1
ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย 4
ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย 6
ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย 3
ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย 2
ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย 9
ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย 5
ตกแต่งปลอกหุ้มมือถือ ลายสวย 8