กางเกงขาสั้น สีรุ้ง เย็บเอง แบบง่ายๆ

กางเกงขาสั้น สีรุ้ง เย็บเอง แบบง่ายๆ

สอนเย็บกางเกง ขาสั้น สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วางกางเกงขาสั้น ตัวเก่งไว้บนผ้าสีสด ที่เตรียมไว้ เขียนลายผ้า เกินออกมาประมาณ 1 นิ้ว (สังเกตจากรูป)
  2. นำมาเย็บติดกัน
  3. ติดยางยืดที่ขอบกางเกง
  4. เย็บริมที่ยื่นออกมา

นำไปใส่สวยๆ

กางเกงขาสั้น สีรุ้ง เย็บเอง แบบง่ายๆ 0
กางเกงขาสั้น สีรุ้ง เย็บเอง แบบง่ายๆ 1
กางเกงขาสั้น สีรุ้ง เย็บเอง แบบง่ายๆ 2
กางเกงขาสั้น สีรุ้ง เย็บเอง แบบง่ายๆ 3
กางเกงขาสั้น สีรุ้ง เย็บเอง แบบง่ายๆ 4
กางเกงขาสั้น สีรุ้ง เย็บเอง แบบง่ายๆ 5
กางเกงขาสั้น สีรุ้ง เย็บเอง แบบง่ายๆ 6
กางเกงขาสั้น สีรุ้ง เย็บเอง แบบง่ายๆ 7
กางเกงขาสั้น สีรุ้ง เย็บเอง แบบง่ายๆ 8