ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น

ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น

ดอกไม้กระดาษดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกลีบดอกไม้ด้วยกระดาษย่น ขนาดกระดาษ A4 ตัดเป็นรูปหัวใจ
  2. ดัดกลีบดอกไม้ด้วยตะเกียบ
  3. นำกลีบดอกไม้แต่ละกลีบมาทับๆกัน ติดทีละกลีบ
  4. รัดปลายกลีบด้วยสก็อตเทปสีเขียว สำหรับพันเกลียว

ทำหลายๆดอก นำไปตกแต่งงานเลี้ยง งานแต่งงานได้นะ

ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 0
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 7
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 1
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 4
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 6
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 3
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 2
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 11
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 9
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 5
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 10
ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ทำจากกระดาษย่น 8