สอนทำแหวน จากซิลีโคน

สอนทำแหวน จากซิลีโคน
วิธีทำ
  1. หาแหวนที่เป็นต้นแบบที่จะทำ
  2. จากนั้นเทพิมพ์ทำเป็นต้นแบบแหวนที่จะทำ โดย เททับแหวน ทิ้งไว้ให้แห้ง
  3. จากนั้นผสมซิลีโคนสีที่ต้องการทำแหวน ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วแกะออกจากพิมพ์
  4. ขัดให้สวย ด้วยกระดาษทราย
คลิปสอนทำแหวน
สอนทำแหวน จากซิลีโคน 0
สอนทำแหวน จากซิลีโคน 1
สอนทำแหวน จากซิลีโคน 2
สอนทำแหวน จากซิลีโคน 3
สอนทำแหวน จากซิลีโคน 4
สอนทำแหวน จากซิลีโคน 5