คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ

คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ

สอนทำคฑาดาวสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปดาวดวงใหญ่ 2 ดวง
  2. ห้อยดาวดวงเล็กๆที่ปลายดาวทั้งสองข้าง
  3. นำดาวไปติดกับหลอดสีสวย
  4. ติดกาวที่ขอบดาวให้แน่น

นำไปใช้น่ารักๆ

คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ 0
คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ 1
คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ 2
คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ 3
คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ 4
คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ 5
คฑาดาวน่ารักๆ ทำจากหลอด และกระดาษ 6