วิธีพับเครื่องบินกระดาษแบบใหม่

วิธีพับเครื่องบินกระดาษแบบใหม่

วิธีพับเครื่องบินกระดาษแบบใหม่

อุปกรณ์

กระดาษพับเครื่องบิน

วิธีทํา

  1. นํากระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสพลิกกลับด้านเพื่อให้เส้นรอยพับที่พิมพ์ควํ่าลง
  2. พลิกมุมกระดาษย้อนกลับไปจนถึงเส้นรอยพับด้านนอกแล้วกรีดกระดาษ ให้ทัาเช่นเดียวกันนี้สัาหรับการพับครั้งต่อไป
  3. พับขึ้นให้ตรงตามเส้นกึ่งกลางเพื่อให้ข้อความอยู่ด้านใน และกราฟิกอยู่ด้านนอก
  4. ขั้นสุดท้ายพับปีกเเต่ละด้านลง
  5. ร่อนเครื่องบินโดยให้ด้านหน้าหันเล็กน้อย

…. ขอบคุณ สมาชิกเว็บ p-dit ที่ส่งวิธีทำมาให้นะคะ ^^ ….

วิธีพับเครื่องบินกระดาษแบบใหม่ 0