ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า

ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า

กระเป๋าถือทำจากชุดเอี้ยมกระโปรง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำชุดเอี้ยมกระโปรง มาใส่ผ้ารองด้านใน สำหรับกระเป๋า จากนั้น เอียงข้างกระเป๋า นำส่วนที่เป็นสายเอี้ยมด้านหลัง เย็บเป็นหูกระเป๋า ด้านข้าง
  2. กลับด้าน แล้วติดส่วนที่เป็นกระเป๋ารองด้านในลงไป (ถ้าไม่อยากยุ่งยาก ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ค่ะ)
  3. เย็บปลายกระโปรงติดเข้าด้วยกัน กลับด้าน
  4. ตกแต่งด้านนอกด้วยดอกไม้สวยๆ หรือจะไม่ติดก็ได้ค่ะ

นำไปซัก ทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ กระเป๋าก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะ

ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 0
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 7
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 20
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 27
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 1
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 24
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 4
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 15
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 21
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 31
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 32
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 33
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 13
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 22
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 36
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 29
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 6
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 28
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 25
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 34
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 17
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 3
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 12
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 2
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 23
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 35
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 19
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 11
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 9
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 5
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 14
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 26
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 16
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 38
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 30
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 10
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 18
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 37
ทำกระเป๋าถือ จากกระโปรงเอี้ยมชุดเก่า 8