สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร

สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร

สร้อยข้อมือสวยๆ ติดจี้ ตัวอักษร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปั้มตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปบนแผ่นเหล็ก
  2. จากนั้นใส่ห่วงคล้อง
  3. นำไปติดกับสร้อยแขน พร้อมติดจี้สีสวย

นำไปใส่สร้อยแขนสวยๆค่ะ

สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 0
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 7
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 1
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 4
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 15
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 13
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 6
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 17
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 3
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 12
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 2
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 11
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 9
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 5
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 14
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 16
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 10
สร้อยแขนสวยๆ ติดลาย ตัวอักษร 8