ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม

ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม
ปลอกหมอน ตกแต่งประดับ วงกลมหลากหลายสี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าเป็นวงกลมหลายๆวง หลากหลายสี
  2. นำไปติดบนหมอน ด้วยกาว
  3. ติดเสร็จ นำไปใส่ปลอกหมอน วางประดับห้องนั่งเล่น สวยๆ
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ  
ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม 0
ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม 7
ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม 1
ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม 4
ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม 6
ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม 3
ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม 2
ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม 9
ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม 5
ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งประดับ ด้วยผ้าตัดวงกลม 8