พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์

พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์

พวงกุญแจ ทำจากจุกก็อก ปิดขวดไวน์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. หมุนจี้เบ็ดสกรูเข้าไปในจุกก๊อก ปิดขวดไวน์
  2. ใส่ห่วงคล้องกุญแจ

นำไปใส่กุญแจ

พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์ 0
พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์ 1
พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์ 2
พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์ 3
พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์ 4
พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์ 5
พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์ 6