สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์

สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์

สอนทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษนิตยสาร มาตัดออกเป็นสองแผ่น ตามแนวยาว
  2. นำไปม้วนให้เป็นท่อเล็กๆ ด้วยเข็มร้อยมาลัย ติดกาวให้เรียบร้อย (ทำหลายๆชิ้น)
  3. ตัดกระดาษปก สำหรับทำก้นตะกร้า 2 แผ่น
  4. แผ่นแรก วางด้านล่าง จากนั้นนำกระดาษที่ม้วนเสร็จแล้ว มาวางด้านบน ให้เป็นแฉก 9 แฉก
  5. ติดกาวให้เรียบร้อย นำกระดาษกลมอีกแผ่น วางซ้อนทับด้านบน ติดกาวให้แน่น
  6. นำกระดาษที่ม้วนจากข้อ 2 มาสาน ขึ้นไปเป็นตะกร้า สานแบบสลับ บน ล่าง บน ล่าง สลับกันไปเรื่อยๆ เมื่อกระดาษม้วนแผ่นแรกหมด นำแผ่นที่ 2 มาเชื่อมต่อ ด้วยการสอดเข้าไปด้านใน จากนั้นก็สานต่อ สลับ บน ล่าง บน ล่าง… ไปจนได้ตะกร้า ความสูงตามต้องการ
  7. จากนั้นตัดกระดาษแกน ติดกาว หนีบด้วยไม้หนีบผ้า ให้เรียบร้อย (สำหรับด้านที่พับเข้าด้านใน)
  8. ตัดกระดาษแกนที่เหลือ ที่พับออกด้านนอก โดยการสอดเข้าไปในตะกร้า
  9. นำไปใส่ของใช้กระจุกกระจิก ตามต้องการ

อาจเพิ่มสีสัน ด้วยการพ่นสี ทำได้ ตามต้องการค่ะ

คลิปสอนทำตะกร้า

สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 0
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 7
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 20
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 1
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 4
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 15
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 21
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 13
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 22
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 6
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 17
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 3
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 12
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 2
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 19
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 11
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 9
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 5
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 14
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 16
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 10
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 18
สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์ 8