คลิปสอนทำถุงหิ้ว จากถุงขนม

คลิปสอนทำถุงหิ้ว จากถุงขนม
อุปกรณ์ ไม้บรรทัด, ดินสอ, สีเมจิก, กรรไกร, ถุงขนมเปล่าๆ, ริบบิ้น, สก็อตเทป วิธีทำ
  1. นำถุงขนม ที่ทำความสะอาดเสร็จแล้ว มาตัดปากถุงด้านบนออก โดยใช้ไม่บรรทัดวัด สีเมจิกขีดลากเส้นไว้
  2. ตัดออกด้วยกรรไกร
  3. ใช้สก็อตเทปติดปลายทั้ง 2 ด้านที่ตัดไว้สำหรับทำหูกระเป๋า
  4. กลับด้านถุงขนม ใส่หูกระเป๋าที่ทำเตรียมไว้
  5. จากนั้น กลับด้านนอกออก จะได้ถุงกระเป๋าสำหรับใส่ขนม น่ารักๆ
คลิปสอนทำถุงหิ้ว
คลิปสอนทำถุงหิ้ว จากถุงขนม 0
คลิปสอนทำถุงหิ้ว จากถุงขนม 1
คลิปสอนทำถุงหิ้ว จากถุงขนม 2