สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้... จากถาดโฟม

สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้... จากถาดโฟม

ทำที่ใส่ของใช้ จากถาดโฟม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดครึ่งถาดโฟม บางถาด (เตรียมในจำนวนเท่าๆกันกับถาดเต็ม)
  2. นำไปห่อหนังสือพิมพ์
  3. นำถาดเต็มและถาดครึ่ง ประกบกัน ติดด้วยสก็อตเทปสีน้ำตาล ทั่วทั้งถาดโฟม
  4. ติดตัวอักษร หรือรูปน่ารักๆ ด้านหน้าถาด
  5. นำไปติดกับกระดาษแข็ง
  6. นำกระดาษไปติดบนผนัง
  7. ใส่ของด้านใน ดินสอ ไม้บรรทัด ดินสอสี…

ลองทำกันค่ะ

สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้... จากถาดโฟม 0
สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้... จากถาดโฟม 1
สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้... จากถาดโฟม 2
สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้... จากถาดโฟม 3
สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้... จากถาดโฟม 4
สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้... จากถาดโฟม 5
สอนทำที่ใส่ปากกา ของใช้... จากถาดโฟม 6