ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ

ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ

โคมไฟ ตกแต่งสวยๆ ลายผีเสื้อ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษแข็งเล็กน้อย ปั้มลายผีเสื้อ หลายๆตัว
  2. พับครึ่ง ดัดตัวผีเสื้อ
  3. นำมาติดสก็อตเทป ติดกับโคมไฟ
  4. ติดซ้อนกันสวยๆ ตามไอเดีย

คลิปสอนตกแต่งโคมไฟ

ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ 0
ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ 7
ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ 1
ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ 4
ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ 6
ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ 3
ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ 2
ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ 9
ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ 5
ไอเดียตกแต่ง โคมไฟ ลายผีเสื้อ 8